Atenționare:

Inaite de folosirea produsului, va rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție; să utilizați produsul corect și să respectaţi întotdeauna instrucţiunile privind siguranţa. Păstrați manualul, certificatul de garanție, chitanță și, dacă este posibil, ambalajul. Distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Specificațiile se pot schimbă fără o notificare prealabilă. Dacă înstrăinați aparatul, asigurați-vă că predați și manualul de utilizare odată cu aparatul. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară. Recomandam ca toate produsele de electricitate sa fie instalate si utilizate doar de catre personal calificat. Instalarea si folosirea incorecta pot cauza accidente, daune sau deteriorarea produselor. Asigurați-vă că acestea sunt păstrate într-un loc sigur, departe de accesul copiilor și că sunt utilizate sub supravegherea unui adult responsabil. Produsele destinate reciclării ecologice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer după utilizare!

PRODUSE VIZUALIZATE RECENT

Niciun produs vizualizat recent.