Garanţii și service

Garanţii si service

Produsele comercializate de HABO.RO beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor O.G. 21/1992, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect cu elementele de identificare intacte, împreună cu accesoriile aferente și copiile de pe factură fiscală cu certificatul de garanție. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

Garanția produselor oferită de către HABO.RO este cea oferită de către producătorii produselor comercializate pe site.

Termenul de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate în factură fiscală.

Credem că veți fi încântați de produsele comercializate de noi, dar pot apărea diverse situații. În cazul în care întâmpinați dificultăți cu produsele achiziționate de pe site-ul HABO.RO, te rugăm, prima dată contactează-ne pe e-mail sau telefon. Dacă nu reușim să rezolvăm situația, vă trebui să ne trimiți produsul prin curier, pentru a-l servisa sau schimbă. Dacă se agrează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, veți achita diferență.

În cazul în care solicitarea de acordare a garanției este nejustificată (gen produs funcțional, produsele care nu respectă termenii și condițiile de acordare a garanției, produs folosit necorespunzător,etc.), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse și eventuale costuri de diagnosticare (stabilite de unitatea de service).

Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.

Limitarea și excluderea garanției.

Nu fac obiectul garanției:

  • produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatura și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, prize fară împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționarii echipamentelor.
  • în cazul utilizării anormale, necorespunzătoare sau neconforme a produsului, tratament necorespunzător, modificări asupra produsului, transport sau depozitare necorespunzătoare;
  • în cazul unei intervenții neautorizate, incorecte, reparații sau întreținere, inclusiv utilizarea de piese sau accesorii neoriginale, eșec de întreținere și service în conformitate cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare al produsului;
  • în cazul coroziunii părților metalice ale produsului rezultate din utilizarea necorespunzătoare, lipsa de întreținere, expunerea la umiditate sau substanțe chimice sau corozive;
  • în cazul utilizării pieselor sau accesoriilor de altă origine sau când produsul vândut a fost prelucrat sau modificat;
  • în cazul distrugerii totale sau parțiale a produsului care nu se datorează unui Defect sau în cazul deteriorării rezultate din accident, dezastru natural sau incendiu;
  • în cazul pierderii sau deteriorării software-ului instrumentului sau a informațiilor colectate de instrument, inclusiv aplicații terțe, viruși, bug-uri, programe malware sau alte interferențe;
  • în caz de forță majoră.

Produsele consumabile și accesoriile nu beneficiază de garanție – va rugăm să verificați bună funcționare a acestora în momentul achiziționării.

Garanția nu acoperă în nicio situație eventualele pierderi de informații  sau daune datorate defectării produselor, iar furnizorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat de astfel de pierderi. În acest sens se recomandă cumpărătorilor să beneficieze de un sistem de salvare periodică a programelor sau datelor importante. Înainte de a va prezența la punctul autorizat de service, efectuați copii de siguranță ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurată prin condițiile de garanție: pierderea datelor în urmă intervenției în service sau în urmă unor defecte ale mediilor de stocare nu poate fi imputată vânzătorului.

HABO.RO poate refuză repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproporționată în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile ținând cont de valoarea produsului fără defect sau de importantă lipsei de conformitate și dacă ar putea fi realizată o reparație alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator

HABO.RO nu răspunde pentru orice daune sau pierderi directe sau indirecte, materiale sau imateriale, pierderi de profit sau altele similare, de orice fel, rezultate din utilizarea sau indisponibilitatea produsului.

Atenționare:

Inaite de folosirea produsului, va rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție; să utilizați produsul corect și să respectaţi întotdeauna instrucţiunile privind siguranţa. Păstrați manualul, certificatul de garanție, chitanță și, dacă este posibil, ambalajul. Distribuitorul nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Specificațiile se pot schimbă fără o notificare prealabilă. Dacă înstrăinați aparatul, asigurați-vă că predați și manualul de utilizare odată cu aparatul. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară. Recomandam ca toate produsele de electricitate sa fie instalate si utilizate doar de catre personal calificat. Instalarea si folosirea incorecta pot cauza accidente, daune sau deteriorarea produselor. Asigurați-vă că acestea sunt păstrate într-un loc sigur, departe de accesul copiilor și că sunt utilizate sub supravegherea unui adult responsabil.

Vezi și  TERMENI ȘI CONDIŢII  CONDIŢII DE RETUR