Informare campanii/promoţii

Informare campanii/promoţii

Pe site-ul HABO.RO pot fi organizate campanii promoționale.

Obiectul campaniilor îl reprezintă anumite produse(sau toate produsele) nominalizate și comercializate pe site-ul HABO.RO, produse prezentate la începutul fiecărei promoții pe site la rubrica „PROMOȚII”.

De aceste campanii beneficiază orice persoană fizică sau juridică având domiciliul stabil în România, care au împlinit vârstă de 18 ani și care achiziționează unul sau mai multe produse, ce fac obiectul respectivelor promoții, în perioadele respective de desfășurare.

Campaniile promoționale se desfășoară periodic pe site-ul HABO.RO sau pe site-uri partenere; prețurile promoționale pot fi diferite pe site-urile partenere față de site-ul propriu, că urmare a diverselor comisioane percepute de către acești parteneri sau din motive de fidelizare și atragere de noi clienți și sunt valabile în limita stocului disponibil.

În cazul în care există necesitatea prezentării anumitor explicații/informații despre modul de desfășurare a fiecărei campanii promoționale, aceste explicații vor fi descris la începutul fiecărei promoții pe site în secțiunea “REGULAMENT PROMOȚII” sau în secțiune dedicată afișată în subsolul/topul paginii principale a site-ului și/sau paginile magazinului, iar pentru ofertele perioadei curente vor fi afișate pe fiecare produs participant reducerile prin afișarea prețului vechi tăiat cât și a noului preț redus, în paginile site-ului.

În cazul existenței/apariției posibilității de returnare a unui produs participant la campanii, se vor aplică prevederile descrise în Termeni și condiții.

HABO.RO își rezervă dreptul de a întrerupe Campaniile promoționale sau de a modifică regulamentul și anexele acestuia, din motive întemeiate, oricând pe parcursul desfășurării acestora, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site).

Prin participarea la campanii, participanţii declară că au fost informați cu privire la faptul că datele personale furnizate Organizatorului, pot fi prelucrate şi introduse în baza de date a magazinului HABO.RO

Campaniile promoționale nu presupun automat prelucrarea datelor personale. În funcție de fiecare campanie desfășurată, HABO.RO poate prelucra datele cu caracter personal conform „Termeni și condiții” și „Politică de confidențialitate”.

HABO.RO se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din dată de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal: aceste date având caracter personal sunt păstrate cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor stabilite intern privind obținerea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Mai multe detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal gășiți aici:

HABO.RO își rezervă dreptul de a modifică unilateral această informare cu privire la campaniile promoționale. Nici o modificare nu poate fi retroactivă.